از عطرها بیشتر بدانیم

از عطرها بیشتر بدانیم پرفیوم : پرفیوم یا همان عطر ، میزان تراکم عطرها بسته به فرمول تولیدشان متفاوت بوده ، به رایحه هایی که از قدرت پخش و ماندگاری بالاتری برخوردارند و از درصد بیشتری از اسانس در آنها استفاده شده به اصطلاح ادو پرفیوم میگویند در در فرمولی واحد با درصدهای متفاوت نام

Read More