چرا عطرمان پراکندگی ندارد ؟

چرا عطرمان پراکندگی ندارد ؟ چرا بوی عطرمان نمی ماند ؟ چطور میشود رایحه راتقویت کرد ؟ همین که صبح از خواب بيدار مي شويم و چشم باز میکنیم ، آبي به سر و روي خود مي زنيم . احتمالا صبحانه مختصري مي خوريم و لباس مي پوشيم و سراغ عطر مي رويم . از

Read More

پخش بو و ماندگاری

پخش بو و ماندگاری عطرمون چند ساعت بوش مي مونه ؟ اين رايج ترين سوالي است كه در خصوص يك عطر پرسيده مي شود . ماندگاري عطر در فرهنگ عامه به مهمترين فاكتور كيفيت تبديل شده است . اما صحت و سقم اين باور با چالشهاي عميقي روبروست .عطاران و كارشناسان بزرگ دنياي عطر پاسخ

Read More