تجلیل از برگزیدگان سوم دوسالانه مجسمه های شهری

به گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی انجمن هنرمندان تندیس ساز ایران، در این تشریفات عباس مجیدی (مهتر هیات مدیره انجمن هنرمندان تندیس ساز ایران) گفت: به عقب تعامل شهرداری مشهد با سندیکا هنرمندان تندیس ساز ایران مبنی بر باهم اتحاد کردن درون برگزاری ثالث دوسالانه تندیس های شهری مشهد، انجمن با مداومت بر مناسبات امروز شهری تو هنر مجسمه سازی، توجه به رویکردی حرفه ای را از همان شروع مبنای این رویداد قرار عدل و از طریق مذاکراتِ پیش از برگزاری، توجه برگزارکنندگان محترم این رویداد را به ضرورتِ تکیه گاه هنرمندان به رویدادهای هنری از طریق تعامل حرفه ای از عادت انجمن و کاهش فاصله میان هنرمندان و مسوولان هنری ـ شهری، به عزم زمینه سازی بخاطر حضور و مشارکت حداکثری انجمن، دانشگاه و هنرمندان، جلب کرد.

مجیدی امتداد عدل: دستاورد ثالث بینال تندیس سازی مشهد به مراتب از دستاورد دو دوره پیش بهتر وجود ولی هنوز دستاوردهای این رویداد با اهداف هم گذاری هنرمندان تندیس ساز بور دارد. تبدیل مدیران شهرداری مشهد داخل جریان برگزاری بینال، وضعیت جدیدی را بوسیله این رویداد تحمیل کرد. عوامل طبیعی قرین سیل نیز در تغییر زمان بندی این رویداد فایده گذاشت و همگی این عوامل دست به مشت هم دادند تا کار آویشن برگزارکنندگان بغرنج شود.

او گفت که هدف پا بر جا هيئت قانونگذاری هنرمندان مجسمه ساز ایران از شروع رسیدن به آثار تعاملی حیات که درخور فضای شهری مشهد باشند؛ به همین دلیل درون تمامی مراحلِ طرح ریزی و اجرای دوسالانه، جلسات و نشست هایی تخصصی و پژوهشی میان برگزارکنندگان، مدیران فرهنگی، مسوولان شهری، اعضای دبیرخانه، دبیر و داوران، با کمال مطلوب گلچین رویکردها و چگونگی اجرای دوسالانه، برگزار شد. همچنین بنا به سیاست گذاری های گونه شده توسط برگزارکنندگان، این دوسالانه با تمرکز بر «مجسمه های شهری» در دو پاره فراخوان و کیوریتوری برگزار شد.

مجیدی با بیان اینکه تو مسئله انتشار فراخوان تا برپایی نمایشگاه همواره امن مدیران دولتی شامل حال آنها بوده است، اظهار کرد: البته نباید نسبت بوسیله اعمال نظرها و معذوریتی که با آنها مواجه بودیم بی اعتنا بود. این موارد تا حدودی عرصه فعالیت را برای ما شاق می کرد. از سوی دیگر عدم ارائه آثار موضوع محور از سوی هنرمندان حکم را برای تیم برگزارکننده دشوار می کرد. امیدواریم که در مسیر پیش رو با کم کردن فاصله میان مسوولان شهری و انجمن هنرمندان تندیس ساز ایران با تمرکز بر شورای تخصصی و راهبردی شهری بتوانیم شاهد ساختن آثار قابل با مناسبات امروزی شهری درون کشور باشیم و هنرمندان همچنین درون دست خط مدل سازی و فرایند ساخت مجسمه با محدودیت های کمتری مواجه شوند.

او تو ادامه گفت: درون روانی برگزاری این جشنواره شاهد تعامل حرفه ای و مناسبی بین انجمن تندیس سازان کشور و مسوولان اجرای این دوسالانه بودیم و خوشحالم که نتیجه این دوره از جشنواره نسبت بوسیله دو دوره گذشته مطلوب نم حیات و در مسیر درستی قرار گرفته است.

نیز محمدمحسن مصحفی، سرپرست سازمان مدنی و فرهنگی شهرداری مشهد تو سرنوشت از انجمن مجسمه سازان ایران گفت: این هم گذاری جهت شد چونی سوم دوسالانه مجسمه های شهری مشهد به لحاظ مفاهیم هنری و چهارچوبی که به دانش نظریه هنر مربوط می شود، تکثیر یابد.

کامبیز صبری مجسمه ساز و یکی از داوران این رویداد گفت: هنرمندان مجسمه ساز نباید کثرت وابسته بوسیله آثارشهری باشند و باید مسیر هنری خودشان را خلال کنند و چنانچه وضعیت برای اجرای شهری آثاری که داخل بینال نخبه شده اند، مجهز نشود، نباید نگران شوند. چون منتخب شدن در بینال خود دلیلی به خشکی امدن خواربار کار آن هاست. در بیانیه هیات داوران نیز بوسیله این موضوع اشاره شده که انتخاب آثار براساس مفهوم آنها بوده است نه محتوا.

از مجیدی سوال شد که چرا شرایط اجرای شهری آثار منتخب بینال فراهم نشد؟ پاسخ قسط: هیات داوران آثار را بر اساس کانسپت داوری کردند، برهان آن بی قراری این وجود که هنرمندان برای اجرای اثرشان داخل فضای ده معاینه دقیقی نداشتند.

در دنباله جوایز برگزیدگان این رویداد بوسیله آنها اهدا شد.

برگزیدگان این رویداد بوسیله ترتیب از نخست تا چهارم شامل سپیده رزمجو، علی جمالی، فاضل بهرام نوری و باران حمیدی هستند. هیات داوران همچنین بهنام آخربین و محمد حسین ماموریان را افضل تقدیر دانستند.

انتهای پیام