آخرین مهلت ثبت صیت در مسابقه عکس «وقت زندگی» اخبار شد

به گزارش ایسنا روابط اشتراکی مهمانی عکس «نفس زندگی»، مرکز خدمات تمامیت روزانه سالمندان وقت زندگی به وفاق روز جهانی سالمندان و با شعار اهمیت گذشت بوسیله ایستگاه ارزشمند بزرگترهای خانواده، مسابقه ی عکسی با موضوع خاله و نشاط زندگی و محوریت عکاسی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها (یا پدرها و مادرها) را برگزار می بطی ء.

زمان ارسال عکس بوسیله این فتنه شش تا ۳۰ مهربانی ماه است و آثار برگزیده ۲۴ آبان ماه معرفی می شوند.

۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ عکس برتر اهدا می شود و یک روز کاربرد مجانی از خدمات مرکز وقت زندگی به ۱۰۰ نفر علاقه می گیرد.

محمد حمزه ای دبیر، میلاد بهشتی ادیب اجرایی، حسین محجوبی، اسرافیل شیرچی، محمدجواد فاطمی، فرهاد بوترابی و زهره آشوری اعضای شورای سیاستگذاری، شهرزاد دریازاده، مدیر هنری و بهاره ماهوتی، مدیر تبلیغات این مسابقه هستند.

انتهای پیام