آن ها با آثارشان حسین(ع) را از غربت درآوردند

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره اسناد و هيئت دولت ملی ایران، اشرف بروجردی تو آیین «چله عشق» که امروز (دوشنبه، ۲۹ مهرماه) در سالن همایش های هيئت دولت ملی ایران برگزار شد ضمن خیر مقدم گفت: آمده اید تا بوسیله یکدیگر یادآور شویم که عاشورا نه یک واقعه که یک فرهنگ مبتنی پهلو معرفت است و حسین بن علی (ع) عرضه دهنده این معرفت به انسانیت است. تا انسان ها دریابند که رسالت و مأموریت بشری آن ها کسب لب بخاطر رسیدن به آرامش و رضایتمندی از انسانیت و مردم بودن خود و خودی داشتن دیگر آدم ها است.

رییس راه اندازی اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: اینک در جمع کسانی هستیم که دامنه های فاتحه درک گوهر را با خَلق آثاری از دانسته ها و داشته های خویشتن بخاطر ما بوسیله ارمغان آورده اند. آن ها با خلق آثارشان حسین(ع) را از غربت و انزوا درآوردند و حمیت، اخلاص، غیرت، صداقت، شجاعت، ایثار و وفاداری بوسیله عهد حسینی را داخل سایه «عشق» به عرضه گذاشتند.

او یادآور شد: آن ها تلاش کردند تا ما بدانیم که حسین (ع) رسالتش را در عشق بوسیله انسان ها برای نجات از جهل و بی خردی، برای رهایی از گمراهی، برای رسیدن بوسیله کمال و دانایی تا بدان مکان رسانده است.

بروجردی افزود: خط یا رنگ، اصطلاح یا صدا، نقش یا حین معجزه گیرایی شد در نشان اعطا کردن غمی سترگ تا همه با بی آرامی بسرایند که سلام پیاده شدن حسین (ع)، که مشتعل عزیز و نجیبش بغض به بغض و نفس به حین ماندگار شد تا آدم ها جان بگیرند از حسین(ع) که حی است و ما اینک برای امام زنده ای دور هم جمع شده ایم که فریادش را به شنوایی جان بشنویم که می گوید «من برای توافق در ملت جدم قیام کرده ام».

رییس راه اندازی اسناد و هيئت دولت ملی ایران خاطرنشان کرد: بوسیله نیابت گام تان چشم مان را برای زیارت اثرتان دوباره روشن کرده ایم که این ماندگاری شما نظرکردگی مردی است که فرزندش را، برادرش را، عزیز برادرش را، پسرش را، طفل شیرخواره اش را و سرش را در تاریخ گذاشت و آهش را فرستاد برای شما که چه کسی است مرا مدد کند؟

انتهای پیام