خاطره بازیِ پاییزی با آثار قدیمی

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی موسسه دنگ دنگ کوبان، در این اجرا مرتضی گلی و مریم اسدی به عنوان همخوان درگاه دارند. آهنگسازی و انتظام قطعه های این عمل برعهده احسان آنالویی است. همچنین نیلوفر رهبری منظور سرای قطعه های این کنسرت است.

شهاب قاسمی سرپرست ارکستر و الهام پاکروان مدیر اجرایی ارکستر شهنواز هستند.

ارکستر شهنواز درون این کنسرت قطعه های مرگ آرزو، شکوه پاییز، آسیمه سر، خاطرخواهی پایان و خواب دیدم را ارتکاب می درنگ. 

بخش دیگری از این کنسرت بوسیله بازخوانی قطعه هایی از موسیقی پاپ دهه ۵۰ ویژه دارد. در این حصه قطعه های سنگ خارا، چشمات چه مهربونه، دختر کولی، بندرگاه و ای موجد دلم تنگه ایفا می شود.

ارکستر شهنواز ترکیبی است از نوازندگان موسیقی ایران که نوازندگان بخش سازهای زهی عبارتند از: امیرمحمد کاظمی، حمید یاسری، علیرضا چهره قانی، بهراد سوخکیان، برهان هستی، هامون هاشم زاده، سینا آذرآباد، علیرضا خلج اسماعیلی، کوروش کشاورز، داریوش حجازی، ستار ترابی، بردیا نقشه کشی و فرشاد شیرانی.

همچنین دیگر نوازندگان این ارکستر دربرگیرنده نوازنده روال مینو قاسم پور، گیتار فراز نصیری، بیس میلاد دودانگه، فلوت سروش عمومی، کمانچه مهرداد مسعودی، تار مسعود زاهدی پور، پرکاشن آیدین شفائی، دف و بندیر شهاب قاسمی و پیانو خوبی آنالویی هستند.

کنسرت ارکستر شهنواز پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ در سالن خاطر برگزار می شود. فرع مندان برای تهیه بلیت های این کنسرت می توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

انتهای پیام