رسیتال ویلنسل و پیانو انجام خواهد شد

بوسیله گزارش ایسنا، پیمان ابوالحسنی مدیر اجرایی این کنسرت، درباره آن توضیح رحم: آتنا اشتیاقی و بهنام ابوالقاسم که هر کدام سابقه باهم اتحاد کردن را با دسته های مختلف درون ژانرهای انواع در سال های اخیر دارند، این بار با اجرای رسیتال کلاسیک به روی صحنه خواهند رفت.

او همچنین درباره قطعات اجرایی در این پروگرام اعتراف کرد: در این رسیتال رپرتواری از آهنگسازانی بجای برامس، شوستاکویچ، راخمانینف، چایکوفسکی، فوره و پولنک عمل خواهد شد.

انتهای پیام