نمایشگاهی از احیای کاشی های قدیمی از صفویه تا قاجار

به گزارش ایسنا، خلق آثار این نمایشگاه مدت ١٨ ماه زمان اسیر و فراغت است زمانه ۱۵ روز پنجشنبه (۲۳ آبان ماه) در ملکی سرزمین افتتاح شود. 

در این نمایشگاه، ۲۲ معلول با کمال مطلوب احیای کاشی های کهن ایرانی از دوره صفویه تا قاجار و با تکنیک نقاشی پشت شیشه، به نمایش گذاشته می شود.

ملکی ملک در راسته امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (راسته فتنه) واقع شده است و هر روز (به غیر از جمعه ها) از زمانه ۸:۳۰ تا ۱۶:۱۵ امکان دیدار دارد.

زمان بازدید تو روزهای پنج شنبه تا زمانه ۱۵:۱۵ اعلام شده است. 

انتهای پیام