درون این نمایشگاه عکس ها فقط روی خرابه نمی مسئله!

به گزارش ایسنا، مجمع خبری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران صبح امروز دوشنبه (چهارم آذر ماه) با جناب سیف الله صمدیان (رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران)، اسماعیل عباسی (نویسنده هشتمین پیرامون ۱۰ روز با عکاسان ایران) و مسعود حی روح کرمانی (عکاس) در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست سیف الله صمدیان به مناظره خوانده شدن انجمن عکاسان ایران با عنوان «انجمن ملی عکاسان» صیقلی و در این بنیان تشریح داد: عبارت هم گذاری ملی عکاسان ایران توسط ارشاد پذیرفته شده نیست، ولی بوسیله دلیل اینکه سوای انجمن عکاسان ایران ریه سندیکا دیگر تو تقسیم های میراث فرهنگی، مطبوعات، تئاتر، سینما، صنعتی و تبلیغاتی و دفاع مقدس داریم، پس این انجمن به عنوان یک انجمن جامع تر تو دید گرفته می شود. چنانچه مداقه کنید می بینید که در روحانی گرافیک یا نقاشی شعبه های دیگری نداریم و عزب یک شعبه برای سندیکا خود دارند.

او با تقریر اینکه قرار است از ۸ تا ۱۸ آذر ماه امسال هشتمین پرگیر ۱۰ روز با عکاسان در بناء هنرمندان برگزار شود، بیان کرد: ما تا دوره پیش عزم داشتیم انجمن های عکاسی را به شکل یک خانواده متحد در ۱۰ روز با عکاسان دور هم جمع کنیم که رویداد مهمی وجود و خوشبختانه با کمک دیگر انجمن ها تا دوره هفتم برگزار شد. در دوره هفتمین مجاهدت کردیم امکان خودباوری و خودرأیی در رابطه با رویدادی مانند «۱۰ روز با عکاسان» بوسیله دیگر انجمن های عکاسی حزن داده شود. انجمن ملی عکاسان ایران از سال ۸۸ پیدایش شد و پیش روهای عکاسی ایران به عنوان هیات موسس در این امر انبازی داشتند.

صمدیان با پیش روی اینکه این دوره ایده نویی را در برگزاری مهمانی پیاده خواهند کرد، توضیح داد: شما همیشه نمایشگاه را می دیدید و بیرون می آمدید. این بار قرار است آنچه که روی دیوار رفته از طرف خود هنرمند و کارشنان با در نظر قبض موجب اینکه چرا آن اثر باید روی خرابه رود، نقاط انقراض و نقاط خواربار آن و … مطالعه شود. این روند درون دوروبر های بعدی بوسیله قیافه کامل تری ادامه ظاهر خواهد کرد.

این عکاس درباره دستور کار های این دوره از ۱۰ روز با عکاسان گفت: به طور کلی ۲۱ جلسه داریم که یک جلسه مختص به شورای هنری و دبیر است که در پایان به بررسی آثار می نشینند. شش میتینگ نقد و بررسی با آستان کارشناسان و جلسات دیگر با حضرت خود هنرمندان است. پخش زنده اینترنتی جلسات را داریم. از جلسات، پادکست هایی تولید می شود که تو اینستاگرام گذاشته می شود. همچنین اگر بوسیله قیافه آنلاین موفق به دیدن جلسات نشدید می توانید یک ساعت بعد در سایت خود جشنواره ببینند.

او افزود: امسال اسماعیل عباسی را به برهان پیشینه اش به عنوان دبیر این گرداگرد برگزیدیم. این حوالی نسبت به قبل ایده های جدیدی دارد. هیئت مدیره قبلی شامل افشین شاهرودی، فرزاد هاشمی مسعود زنده روح، سعید دستوری، حسن غفاری، سید عباس میرهاشمی و …. بودند. مدیر برگزاری امسال مسعود زنده روح و مدیر اجرایی محسن زین العابدین است.

این عکاس در ادامه به نفوذ قطعی اینترنت تو به تاخیر افتادن برنامه های آنها صیقل و گفت: امسال بخاطر اولین کود وزارت ناحیه را خشنود کردیم تا طفل های شهرستان بتوانند از یکم آذر بوسیله عارض اینترنتی درون رای گیری کنفرانس عمومی مشارکت داشته باشند، ولی زمان حال قطعی اینترنت این هوا را از ما گرفته است. امیدوارم اینترنت به زودی به نعوظ کامل وصل شود در غیر این رخساره مجبوریم همچنان فراغت کنیم.

صمدیان همچنین اشعار کرد که امسال از نیروهای جوان برای شرکت در نمایشگاه استعمال کرده اند. او در این راستا پیش روی کرد: نیروهای جوان با پندار و پندار تازه باید بیایند و معاون حال این سنخ رویدادها و ایده ها باشند. این افراد به مرور باید جای ما را بگیرند. غلام فکر می کنم جوان های خوش فکر زیادی داریم و می توانند روی کار بیایند. داخل هر خانواده عکاس داریم و باید نسبت به این تعداد استعدادی که هست جواب گو باشیم.

رییس هیات مدیره هم گذاری عکاسان ایران، درباره پیدایش کفش عکاسی هم گفت: برای این کار از کارشناسان معماری، میراث و … دعوت شده است و همگی چیز صرفا دست ما نیست. ایران با بور بخشی پس از ابداع دوربین عکاسی صاحب این امتیاز شد و ارسی های دنیا بوسیله ایران به چشم رقابتی نگاه می کنند و امیدواریم موزه عکس ما همچنین باز شود.

او درون پایان درباره بودجه مملکت تجسمی و مسائل مالی انجمن ها گفت: مسائل مالی انجمن ها گزند است. هنوز جایی نیست که به نعوظ مستمر بودجه ای را بخاطر آنها در نظر بگیرد. امسال کمیته فرهنگی شورای دهکده مقاطعه داده که به مهمانی کمک کند و امیدوارم سازمان زیباسازی شهرداری نیز بسان سال گذشته کمک کند. دلمان به حمایت ها خوش است خیر دخالت های دولتی. از دولتی ها می خواهیم که تنها حمایت کنند و برگزاری مهمانی ها را بوسیله سندیکا ها بسپارند. کچل بودجه هنرهای تجسمی بوسیله پیمانه ساخت یک فیلم سینمایی نمی رسد و این خدشه است .

در ادامه عباسی بیان کرد: الحاق به نوع تغییری که می خواستیم داخل این دوره اعمال شود، از سر هیات مدیره اجرا شد و به این نتیجه رسیدند که این تحول باید عارض دهد. آنچه که داخل این رویداد اتحاد افتاده بوسیله معنای رد سابقه و عملکردهای سابق نیست، بلکه نوعی احساس نیاز بود که انجام دگرگونی را قهری می کرد. یکی از دوستان روزی اشاره کرد که تاریخ عکاسی ما شانه به شانه دنیا حیات ولی تاریخ ای درباره تحولات عکاسی خویشتن چیزی نداریم. جشنواره ها و رویدادهای این چنینی درون گرداب مسابقه گیر کرده و لازم بود از آن خارج بیاید. نمایشگاه های ما ایده پایه نبوده و اگر بوده جدا جدا و به صورت یک پارچه نبوده است که داخل نهایت از آن یک نتیجه گیری شود. بنابراین وقتی هیات مدیره این ایده را پیشنهاد داد غلام بوسیله عنوان فردی از جامعه عکاسی استقبال کردم. فراغت است کسانی که باهم اتحاد کردن می کنند زیر رویت چند قامت از عکاسان پروژهایی را پیش ببرند که حاصل آنها روی دیوار می رود.

او دنباله داد: با توجه به کمبود وقتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یا این دوره نباید برگزار شود و یا اینکه از این دوره استفاده کنیم تا بوسیله اهداف خود تو گرداگرد های بعد برسیم. برای این کار شورای هنری تشکیل دادیم و آنها سراغ کسانی رفتند که کبیر زیرفون بودند و کارهایی را در حال انجام داشتند خواه قبلا عمل داده بودند و شناسایی شده بودند. به دلیل نفس کم فراخوان منتشر نشد؛ به همین دلیل سعی کردیم کسی از قلم نیفتد و توسط اعضای انجمن لیست شرکت کنندگان بازپسین شد. فداکار از افرادی که وقوف شدند اخبار کردند زمان ندارند و یا کاری آماده ندارند و برخی هم همدستی کردند. در نهایت بوسیله ۴۰ عکاس و پروژه رسیدیم که برخی از پروژه ها نحوه ای از بیان عکاس است.

عباسی با بیان اینکه در این پرگیر از همایش ۱۰ روز با عکاسان با چندین جنس ارائه روبه رو خواهیم بود، داخل توضیح آن گفت: درون این ۱۰ روز حدود ۳۴ نشست با پیشگاه خود عکاسان خواهیم داشت و شش نفر را هم برای مطالعه آثار طلبیدن کرده ایم. تاریخچه نمایشگاه هم حدود ۱۶۰ صفحه است و دربردارنده ۴۰ پروژه عکاسان این دوره، نمونه کارهای آنها و مشخصاتشان است. از فضای مجازی برای خبررسانی استفاده خواهیم کرد و مستند جلسات را منتشر می کنیم.

او همچنین درباره استاندارد اهل سنت شرکت کنندگان که زیر ۳۵ سال است، گفت: دنبال نسلی بودیم که پویاست و با مسائل متاخر آشنا باشد که در نهایت بوسیله استاندارد سن زیر ۳۵ سال رسیدیم. درون این دوره نگاه خلاق کارها مورد وقار است.

درون ته حی روح هم بیان کرد: این رویداد یک جنین از دوره سومین و یک بار درون این پیرامون تغییر کرده است. نگاه هیات مدیره در دوره سوم بوسیله این لباس وجود که با باهم اتحاد کردن هيئت قانونگذاری ها، فضایی را بخاطر عرضه آثار انجمن های دیگر ساختن کند. این دوروبر لباس محتوایی آن تغییر کرده است. امیدوارم این ایده در پیرامون نهم به نعوظ کامل پر حرارت اجرا شود. زمانی که بوسیله سمت ایده محوری و کیوریتوری می رویم، باید گستره عظیمی از جامعه هنری عکاسی را تو نظر بگیریم که برای آن به یک زمان ۹ تا ۱۰ ماهه نیاز داریم. در این دوره این زمان را نداشتیم و ظرف یک ماه و نیم توانستیم آنچه را که هست ارائه دهیم. امیدوارم سال آینده بتوانیم در زمان کم ارزش این کار را انجام دهیم. هنوز به کمک اتحادیه ها نیاز داریم. ۴۰ پروژه عکس داریم که در نهایت شاید بوسیله ۶۵۰ قطعه عکس برسد. به سمت ذهنیت گرایی نرفته ایم و بر اساس ایده و فکر کردن حکم پیش رفته است.

انتهای پیام