عذرخواهی مدیر گروه نزاکت و هنر شبکه چهار

بوسیله گزارش ایسنا، «شب موسیقی» شبکه چهار ۲۵ اسفندماه میزبان تصعید همای بود و بنا پهلو اعلام، این خواننده با هدف نوروزخوانی بوسیله تلویزیون دعوت شده بود. مدیر گروه فرهنگ و هنر شبکه چهار داخل متنی که امروز (پنج شنبه، ۲۹ اسفند) داخل اختیار رسانه ها قرار گرفته، درباره آن چه در این برنامه اتفاق افتاده، توضیح داده و عذرخواهی کرده است.

متن تمام یادداشت امین نوروزی، مدیر قسمت قسمت کردن ادب و هنر شبکه چهار سیما، به شرح پایین تر است:

«باسمه تعالی شأنه العزیز
 
بینندگان گرامی و مخاطبان عزیز شبکه چهار، آگاهند که پروگرام فاخر شب های هنر از آغاز تا کنون با صدها ساعت پخش حی برنامه درون سال های ۹۷ و ۹۸ با آستان هنرمندان فرهیخته کشور توانسته محتوای شایسته مردم نزاکت پرور و هنردوست ایران زمین و درخور این شبکه با مخاطبان اختصاص را تولید درنگ. روزنامه ای با موضوعات موسیقی، تئاتر، سینما، کتاب، معماری و روایت که داخل تلویزیون کم سابقه و در برخی موارد بی سابقه بوده است.
 
در برنامه اخیر این مجموعه که به بستگی فرارسیدن سال نو خورشیدی از هنرمند کشورمان آقای تصعید همای برای شب موسیقی با موضوع نوروزخوانی دعوت شده بود، آثار متنوعی پخش شد و سخنان و نظرات جالبی مطرح شد، چه این که وی از خوانندگان  هنرشناس و ایران دوست است و آثارش از نظر مضامین و سر اجرا تو نوع خود بدیع است. اثر «گمنام» وی که درون رثای شهدای بی نام اب باز انجام شده یکی از ماندگارترین کارها و نشانه اعتقاد و التزام او به آرمان های انقلابی ایران و شهدای عزیز اسلام است.
بدبختانه درون دقایقی کوتاه از برنامه زنده، این ستاره به خواندن آوازی پرداخت که از نظر معنایی حس ناامیدی را به مردم منتقل کرد و از دید ادبی نیز قابل مباحثه حیات و می نبوغ آن را بوسیله شمار سلیقه خواننده یا اثرپذیری از شرایط دست پاچه کنونی گذاشت؛ حال آن که امروز آدم به صدای زیر مردانه زیاد از مرثیه نیاز دارند و مواجب اجتماعی هنرمند اقتضا می یواش نقدها را به گونه ای مطرح نرم که ناامیدی جای گرایش بوسیله آینده را نگیرد.
از این رو بی آن که این طور رخدادی توجیه یا ابا شود، از خطای رفته در برنامه زنده عذرخواهی می شود. امید است به واژه پیشگاه حافظ که فرمود:
پیر ما گفت خطا بر خامه نهاد نرفت / آفرین بر دید پاک خطاپوشش نفخ
 
حسن احتمال و خطاپوشی مخاطبان گرانمایه دربرگیرنده حال شود و توفیق سازش نقدهای دلسوزانه روزی.
چنین باد
 
بیست و هشت اسفند نود و هشت» مدیر گروه اتیکت و هنر شبکه چهار

انتهای پیام