به انصاف هنرمندان صنایع دستی برسید!

درون همین راستا حسین بختیاری، مهتر هیات مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی داخل گفت وگو با ایسنا معتقد است که «درون شرایط فعلی تنها راه امکان پذیر اعمال کمک های حمایتی است؛ یعنی تسهیلاتی که بتواند به عنوان راه حل مدبرانه عمل کند و خیر اینکه مُسکنی داده شود که دردهای اینده را بیشتر کند؛ به عنوان شهید متولیان و دستگاه های مسئول نباید امکاناتی را در وارستگی هنرمندان راحتی بدهند و سپس با درصدی بازپرداخت بگیرند. این باعث می شود که هنرمندان در آینده با چالش بزرگ تری بخاطر ادامه کارشان مواجه شوند. 

او ادامه داد: تو واقع باید تدبیر مسئولانه و عادلانه ای اتخاذ و بسته حمایتی بخاطر هنرمندانی که واقعا آسیب دیده اند در نظر گرفته شود. بسیاری از تولیدکنندگان صنایع دستی نیازی بوسیله کمک های دولتی ندارند و به همین خاطر غصه باید به کسانی توجه شود که بیشتر نیاز دارند؛ بنابراین اگر متولیان امور امکانات و بودجه ای دارند که کنار گذاشته اند و می خواهند برای پروژه ای خرج کنند باید این هزینه را الان برای هنرمندان مصرف کنند. 

بختیاری همچنین درباره احتمال راه اندازی بازار رمزی صنایع دستی، خاطرنشان کرد: تصمیم احسان است، ولی داخل شرایطی که فعلا مردم در کش و قوس تامین مایحتاج عمومی خودشان هستند، کسی صنایع دستی نمی بصیرت. الان وضعیت بحرانی است و باید مدبرانه تصمیم بگیریم. پیشنهادم این است که هر چند مختصر، اما باید در شأن افراد به این هنرمندان دستیار های مالی شود. به ویژه آن معنوی که در روستا هستند و جزو قشر آسیب پذیر صنایع دستی محسوب می شوند. ما همچنین به نشانی تشکل ها می توانیم به این جریان کمک و هنرمندان و کارگاه هایی که احتیاج به معاون دارند را شناسایی کنیم و معلومات را در جوانمردی متولیان امور درون استان ها قرار دهیم.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل جلسه ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی، بیان کرد: برای ایفا این امر باید در میان غرض گیران و متولیان اصلی همانند وزیر و معاونان انگیزه لازم وجود داشته باشد؛ حتی چنانچه لازم است مهتر جمهور نیز باید به این مساله ورود کند. قشر میلیونی صنایع دستی ایران امروز درون مضیقه و تو تنگ کردن معیشتی قرار پژمرده اند؛ ظاهری که بسرنوشت شوم دچار کردن زیادی از آنها زنان هنرمندی هستند که سرپرستی قوم را کنار عهده دارند.

انتهای پیام