فراخوان آثار هنری کودکان و نوجوانان با موضوع زندگی،هنر، قرنطینه

به گزارش ایسنا، محمد نصیری، ضمن اظهار این مطلب اظهار کرد: با این کار همچون گذشته با ارایه خدماتی متمایز و مطلوب در جماعت قوم ها خواهیم حیات و تو راستای تشنج توسعه تدریس و مهارت آموزی با بستر آنلاین مجتمع فنی تهران همراه خواهید بود.

وی با اظهار اینکه زمان آفرینش هر اثر هنری،پیوندی فشرده با لباس معنوی آن دارد گفت: هنر داخل کشش کتاب عمر بشر،پیوسته داخل خدمت انسان بوده تا به واسطه آن وی بتواند هیجانات،اعتقادات،ناملایمت هاوخوشایندهای خفیه و قلب خویش را ابراز کند.

نصیری افزود: بوسیله همین رو بر آنیم تا از کودکان و نوجوانان بکلی ایران دعوت کنیم تا برداشت خویشتن را از شرایط کنونی کنار روی کاغذ خواه بوم آورده و ما گواه به وجود آمدن دنیایی تازه از سوی قبیله تازه و نوآوری هایشان باشیم.

مدیر دپارتمان خردسال ونوجوان با تاکید بر اینکه  ما را در دنیای پرشور و غوغای رنگ و طرح خود همراه کنید گفت: مهلت ارسال آثار تا دهم اردیبهشت ماه ۹۹ می باشد .

انتهای پیام