تمهید پرونده ورامین به عنوان ولایت ملی سرتیز

 به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از روابط عمومی اداره کچل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران، پروانه حیدری با بیان اینکه ملی شدن شهرها و روستاها در راستای برندسازی، معرفی و ارتقای جایگاه صنایع دستی شهرستان های استان تهران عمل می شود، افزود: ثبت ملی شهرها و روستاهای استان تهران سبب می شود یک عزم همگانی و مدل مشارکتی با هم افزایی هنرمندان صنایع دستی و مسئولان شهری در  تحقق پریدن تولید در سال ۹۹ صورت پذیرد.

او خاطرنشان کرد: تولیدات آبگینه پاره اعظمی از صادرات صنایع دستی در استان تهران را در سال ۹۸ به خویشتن خاص داده است که می توان با ارتکاب یک فقره برنامه ریزی شده شرایط رشد صادرات در رشته آبگینه را حاضر کنیم.

معاون صنایع دستی استان تهران گفت: بیش از ۲۰ کارگاه کوشا صنایع دستی تو رشته های شیشه فوتی، نقاشی روی سرتیز و خراش تیغ دار کردن تو شهرستان ورامین در حال فعالیت است.

انتهای پیام