دیدار با کیخسرو خروش در روزهای کرونایی

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از روابط اشتراکی موسسه هنرمندان پیشکسوت، سید محمد طباطبایی  (مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و نماینده وزیر اتیکت و ارشاد اسلامی داخل شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور) در بازدید با کیخسرو خروش و خانواده این هنرمند، پیرامون مسائل هنری گفت وگو کرد.

تو این دیدار، طباطبایی با رمز به نقش هنرمندان پیشکسوت درون ثبت تاریخ هنر، گفت: هنرمندان پیشکسوت تاریخچه زنده هنر معاصر هستند و ما باید این تاریخچه را ثبت کنیم. در این خوش نویسی پروگرام ریزی مشخصی داریم که خاطرات هنرمندان پیشکسوت را تو قالب های گوناگون منتشر کنیم.

او داخل ادامه با اشاره به طرح «ساعت سعد؛ ملاقات با پیشکسوتان هنر»، افزودن کرد: داخل حال حاضر که بوسیله تفکر مسری بیماری کرونا انجام برنامه های گروهی برای هنرمندان پیشکسوت میسر نیست، برنامه های دیگری جایگزین آن کرده ایم که دیدار با پیشکسوتان هنر از آن عموم است.

در این بازدید کیخسرو خروش نیز ضمن تشکر از توجه به هنرمندان پیشکسوت، همراهی خود را با برنامه ها و فعالیت های موسسه اعلام کرد.

پیش از این مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت داخل قالب طرح «زمانه سعد»، با پیشکسوتان هنر از یکسره جواد علیزاده، محمدعلی ساربان و کامبیز درمبخش دیدار کرده وجود.

انتهای پیام