بزرگداشت آنلاین استاد «علی اصغر بهاری»

بوسیله گزارش ایسنا، بوسیله مناسبت بیست و پنجمین سالروز جابجایی استاد بهاری، پاس آنلاین او با جناب و سخنرانی اساتید کمانچه نوازی و پخش اجرای کمانچه داخل لایو ورق اینستاگرام «کمانچه»
۱۹ و ۲۰ خرداد ساعت ۲۱ با حضور شهرام صارمی و مسعود توسلی برگزار خواهد شد.

علی اصغر بهاری، زاده ۱۲۸۴ و درگذشته ۲۰ خرداد ۱۳۷۴ وجود. او از استادان موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته کمانچه بود. بهاری در دهه ۱۳۶۰ با فرامرز پایور، جلیل شهناز، محمد اسماعیلی و سیدمحمد موسوی، در «گروه اساتید موسیقی ایران»، همکاری داشت.

انتهای پیام