آغاز فعالیت موزه «گوگنهایم بیلبائو» تو اسپانیا

بوسیله گزارش ایسنا و بوسیله نقل از رویترز، موزه هنرهای معاصر و مدرن «گوگنهایم بیلبائو» که بخاطر ساختار موج دار و معماری خلاقانه اش شهرت دارد روز دوشنبه و با کاهش ساعت فعالیت بوسیله ۵ شایسته کردن بازگشایی شد.

در شرایط بازدید از این ملکی همچنین همچون کفش های بازگشایی شده کشورهای مختلف تغییراتی خلق کردن شده است : بازدیدکنندگان این موزه ملزم بوسیله کاربرد از ماسک هستند، ظرفیت موزه بوسیله نصف کاهش یافته و جایگاه های ضدعفونی کننده دست همچنین درون نقاط متنوع موزه قرار داده شده است.

موزه هنرهای معاصر و مدرن «گوگنهایم بیلبائو»، همچون سایر موزه ها و گالری های اسپانیا از اواسط ماه مارس و با گسترش ویروس کرونا در این کشور تعطیل شده بود.

حالا با اجرا شدن وعده سوم از دستور کار چهار فازی کاهش انفراد های قرنطینه درون منقطه «باسک» این کشور، موزه هنرهای معاصر «گوگنهایم بیلبائو» نیز با اعمال انفراد های فراوان بازگشایی شد.

ارسی «ال پرادو»، کفش «تیسن-بورنمیسا» و موزه ملی مرکز هنر رینا سوفیا همچنین روز شنبه آینده بازگشایی می شوند.

انتهای پیام