در ایام کرونا چگونه می توانید به کنسرت بروید؟

در پی این تصمیم و بازگشایی سالن ها و آموزشگاه های موسیقی، خبرنگار ایسنا با مدیرکل دکه موسیقی درباره برنامه های آینده با توجه به شرایط حاضر و دستورالعمل های صادر شده اجرا عدالت.

محمد اللهیاری در مقدمه درباره ی تدابیری که برای تعظیم فاصله مدنی و پروتکل های بهداشتی در نظر پژمان شده است، گفت: در دو جلسه ای که داخل ۴۵ روز گذشته با تالار های برگزاری و انبازی های برگزارکننده اجراهای صحنه ای یا کنسرت داشتیم، پیش دماغ کردیم که احتمالا بتوانیم تا ۵۰ درصد از ظرفیت سالن ها را استفاده کنیم و برای ۵۰ درصد از سالن بلیط فروشی رخ بگیرد؛ بنابراین راحتی شد چنانچه یک قوم دو نفره خواه چهار نفره، بلیط خریداری کنند و کنار غم بنشینند، دو صندلی از جانب راست و دو صندلی از سمت چپ خالی خواهد ماند تا بور اجتماعی حفظ شود و تراکم جمعیت پیوستگی نیفتد.

او همچنین درباره ضدعفونی کردن سالن ها پیش روی کرد: درباره این فقره با سالن ها گفت وگو و قرار شد تو بلیط‎ها درج شود که مردم موظف به مصرف از ماسک هستند. همچنین سالن ها موظف شدند در روز برگزاری کنسرت سالن را به صورت کامل قبل از ورود حضار به سالن، ضدعفونی کرده باشند. پیشتر ۱۵ مورد را به عنوان دستورالعمل های بهداشتی پیش بینی کردیم که نسبتا دستورالعمل جامعی شد و از طریق وزارت ساختمانی برای ستاد ملی کرونا ارسال شد که به زودی به اداره کل ارشاد استان ها ابلاغ خواهیم کرد تا تالار ها تو سراسر کشور از این دستورالعمل ها تبعیت کند.

رییس دکه موسیقی دنباله داد: نیز استراحت شده است که بور زمانی برگزاری کنسرت ها در یک روز، دو روزگار باشد تا چنانچه فراغت باشد در یک شب در یک سالن دو ایفا برگزار شود، انباشتگی اجرای اول بدون عجله خارج شوند و تماشاچیان اجرای دوم با آرامش و عاری شلوغی بیدار سالن شوند.

همچنین پیش از ورودی سالن ها ممیز بهداشت و پزشک اورژانس قائم هستند و فرآیند تب سنجی و معیار سنجش اکسیژن خون افراد صورت می گیرد. اگر سالن ها بتوانند از پس خرج ها بربیایند، موضوع کاربرد از دوربین های حرارتی نیز می تواند متداول دید قرار بگیرد. دسته باید ساند سیلی خود را دو ساعت پیش از آغاز اجرا طولانی کرده باشد و اعضای گروه باید حین مسابقه نیز از ماسک کاربرد کنند.

آیا قیمت بلیط کنسرت ها تکثیر خواهد یافت؟ اللهیاری پاسخ انصاف: در میتینگ ای که دفتر موسیقی با مدیران تالار ها داشت، به این نکته که با پذیرش ۵۰ درصد از تماشاچی ها، درآمد تالار ها و برگزارکنندگان کنسرت و هنرمندان کاهش خواهد یافت، توجه کردیم. توافق شد که تالار ها برای دربست بهای خود نسبت بوسیله سال گذشته تا ۵۰ درصد تخفیف قائل شوند و هیچگاه گونه افزایش قیمت بلیط نداشته باشیم تا آدم تا درون شرایطی که اندوه مصیبت کرونا هست و هم درون مضیقه اقتصادی هستند، برای حضرت در کنسرت موجب داشته باشند.

او درباره اجراهای آنلاین بیان کرد: فدایی از اجراهای آنلاین به رخساره خودجوش از سوی هنرمندان پاپ برای اینکه در کنار آدم باشند و انسان را شاد کنند، انجام شد و برخی همچنین از طرف شهرداری و زمینه رودکی برگزار شد؛ البته تلقی برخی از دوستان این وجود که اجراهای آنلاین تا زمانی که کرونا هست امتداد داشته باشد و بعد از آن به اجراهای حی و حضوری بازگردیم. به هر حال زمان حال که قرار بر از سرگیری اجراهای حی است، مسیر مسدود نیست و اجرای زنده یا آنلاین بوسیله صدای زیر مردانه و رغبت هنرپیشه بستگی دارد. دستور کار ریزی رخ گرفته برای اجراهای زنده برای تا قبل از محرم و صفر است و پس از آن برای چهار ماه سرمد الباقی از سال، اجراها و برنامه ها با توجه بوسیله شرایط بیماری در کشور و تصویبات و مصوبات ستاد کرونا خواهد وجود.

رییس دفتر موسیقی در ته این گفت وگو درباره پیش دماغ اش از وضعیت اجراهای موسیقی درون ماه های آتی، اصرار کرد: «باید دید که درون پاییز و زمستان وضعیت ناحیه در چه شرایطی است و ستاد کرونا چه تصمیمی را متد می کند. داخل چند ماه گذشته سلامتی مردم برای هنرمندان شایسته در اولویت حیات باوجود اینکه خودشان در مضیقه مالی بودند.»

انتهای پیام