حمله معترضان به مجسمه های «کریستف کلمب»

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از آرت نت نیوز، همچنان که در سایه اعتراضات اخیر امریکا مجسمه های یادبود داخل کشورهای مختلف به صورت نمادین توسط معترضان واژگون می شوند، دو مجسمه یادبود «کریستف کلمب» در «بوستون» در جریان اعتراضات آمریکا مورد حمله استراحت گرفت.

فداکار معتقدند «کریستف کلمب» کاوش گر ایتالیایی که بوسیله نشانی کاشف قاره آمریکا شناخته می شود تو انتشار بازداشت داری نقش داشته است.

معترضان سر یکی از مجسمه های «کریستف کلمب» را که تو یکی از پارک های منطقه «نورث اند» قریه «بوستون» واقع شده است، از تنش جدا کردند. صبح روز بعد از این حادثه، سر استثنا شده این مجسمه کنار روی سکوی مجسمه درحالی دیده شد که نوار زرد فام پلیس همچون چیز پهن جرم دوره این مجسمه کشیده شده حیات.

شهردار «بوستون» پس از این ماجرا اعلام کرد این مجسمه از پارک برداشته می شود.

این مجسمه که در سال ۱۹۷۹ بنا شده، بارها مورد حمله معترضان قرار پژمرده است. در سال ۲۰۱۵، معترضان روی این مجسمه رنگ قرمز پاشیدند و عبارت «جان سیاه پوستان مهم است» را روی سکوی آن نوشتند. قانون این مجسمه پیش تر در سال ۲۰۰۶ همچنین از تنش استثنا شده حیات.

تو ده «ریچموند» واقع تو ایالت «ویرجینیا» نیز حدود ۱۰۰۰ معترض با استفاده از طناب مجسمه ی ۲ متری «کریستف کلمب» را پایین کشیدند. بعد آن را آتش زدند و به دریاچه نزدیک آن منطقه انداختند.

تندیس شهر «ریچموند» در سال ۱۹۲۷ بنا شده بود.

مجسمه «کریستف کلمب» تنها مجسمه شهر «ریچموند» محو که تو هفته های اخیر تک هدف معترضان قرار محزون است. پنج مجسمه فرماندهان کنفدراسیون همچنین در جریان اعتراضاتی که با کشته شدن شهروند سیاهپوست آمریکا بوسیله دست پلیس شکل گرفت، آسیب دیدند.

معترضان بوسیله خشونت های نماینده و برخوردهای نژادپرستانه با افراد رنگین پوست به تازگی  نیز مجسمه یک بازرگان سرشناس برده را درون «بریستول» پایین کشیدند.

انتهای پیام