دیدگاه جدیدی که کرونا به هنر بخشید!

امیر راد، رئیس هم گذاری هنرمندان نقاش ایران درون گفت وگویی با ایسنا در پاسخ به این استفسار که شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اجباری کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری چه ضررها و البته فوایدی را برای عرصه هنرهای تجسمی و هنرمندان بوسیله همراه داشته است؟ بیان کرد: به نعوظ کلی «کرونا» پدیده ای است که حداقل تو چند نسل اخیر جهان، جدید و ابتکاری محسوب می شود؛ بنابراین طبیعی است تمام جوامع در مواجهه با آن دچار شوک بشوند و نفوذ کردن های متفاوتی نشان دهند. در این میان طبیعتا حوزه هنر به صورت عام و نه فقط هنرهای تجسمی نیز از این جریان مستثنی نبوده است.

او با اظهار اینکه «کرونا آسیب های مالی جدی بوسیله حوزه های فرهنگی و هنری مخبر کرده است»، خاطرنشان کرد: باید این نکته را در نظر داشت که وقتی کلیه فعالیت ها و برنامه ها تعطیل می شود، مرزوبوم فرهنگ و هنر نسبت بوسیله سایر مملکت ها با آسیب های بیشتری مواجه می شود؛ چراکه محصولات فرهنگی و هنری تو سبدهای خانواده های ایرانی تقریبا جزو آخرین رجحان ها محسوب می شود و از سوی دیگر اغلب کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، توان مالی چندانی ندارند؛ در نتیجه درون این طور شرایطی محصولات فرهنگی و هنری عملا از سبد خانواده ها حذف و امکان تصرف درآمد هنرمندان همچنین از بین می رود.

راد همچنین درباره افزایش فعالیت های هنری در فضای رمزی بسان برگزاری نمایشگاه های آنلاین، پیش روی کرد: برخی از امکانات داخل گذشته نیز بود داشته است؛ بوسیله عنوان مثال امکان برگزاری نمایشگاه و فروش آنلاین آثار هنری که این روزها رونق بیشتری گرفته است، پیشتر نیز حیات داشت، ولی در قلمرو ما چندان جدی خمود نمی شد. طبیعتا به دلیل اینکه ما سال ها پس ازآن از کشورهای پیشرفته جهان، زیرساخت های بنیانی اینترنت را مهیا کردیم اموری متشابه بسط کاربرد از اینترنت پرسرعت و امکانات آن تیمار دیرتر گشادگی پیدا کرد و فرهنگ فعالیت های آنلاین نیز دیرتر و با سرعت کمتری در اجتماع ما شکل گرفت؛ ولی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کلیه برنامه ها و فعالیت های حضوری باعث شد که این امکانات موجود جدی پژمرده و تک توجه واقع شود و بسیاری از افراد ناگزیر شدند که به این جانب و سو بروند.

او یادآور شد:  چنانچه این مصیبت سرمد بماند، طبیعی است که فعالیت های مجازی گسترده پر حرارت و تغییر بوسیله روند اصلی این مرزوبوم شود؛ اما اگر غصه این همه گیری به پایان رسد و شرایط بوسیله حالت عادی برگردد، فعالیت های رمزی به عنوان یک امکان جدی داخل پیاده شدن فعالیت های فیزیکی حضرت خواهد داشت. نکته مهم این است که امکان فضای مجازی امری درون تقابل با سایر امکان ها به خصوص فعالیت های حضوری و فیزیکی نیست، بلکه با توجه به ویژگی های خود یک امکان مستقل است که می تواند نقشی مکمل برای این دسته از فعالیت ها داشته باشد.

رئیس هم گذاری هنرمندان نقاش ایران در پاسخ بوسیله این استفسار که آیا فرهنگ فعالیت های آنلاین در عهد پس از کرونا نیز تو جامعه هنرهای تجسمی کشور ماندگار می شود، تشریح داد: الان دیگر فعالیت های آنلاین یک امکان است که در اختیار مخاطب قرار گرفته و قطعا در دوران پسا کرونا نیز نقش جدی تری در عرصه هنرهای تجسمی و سایر هنرها ادا می کند.

انتهای پیام