هر هفته، یک ستاره

مهدی کارخانی، مدیر ارسی نقاشی پشت شیشه داخل گفت وگویی با ایسنا درباره رویداد فرهنگی این ارسی تو این روزهای کرونایی، اظهار کرد: از هفته گذشته رویداد «هر هفته یک بازیگر» در ملکی آغاز شده که قرار است هر هفته یکی از پیشکسوتان، هنرمندان و فعالان عرصه نقاشی پشت الماس به همراه آثارشان، از سر رسانه های اجتماعی ارسی معرفی شود.

او ادامه عدل: به این تزیین علاقه مندان به حوزه نقاشی پشت بلور می توانند با هنرمندان این حوزه و آثارشان آشنا شوند و با این افراد وابستگی پایدار کنند. درون حال حاضر هیچ نقطه پایانی برای این رویداد فرهنگی در نظر گرفته نشده است و تا زمانی که امکان معرفی هنرمندان و فعالان این حوزه بود داشته باشد، این برنامه امتداد دارد. 

مدیر موزه نقاشی قفا شیشه درباره نحوه انتخاب هنرمندان نیز توضیح انصاف: هر شیرین کاری که فعالیت سازنده به نحوی که باعث رشد و پیشرفت این مملکت شود، داشته باشد، قطعا در این رویداد هنری جا دارد.

انتهای پیام