تصمیم گیری در خصوص زمان تشییع استاد شجریان منوط بوسیله کیاست با خانواده وی است

جعفر دروازه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه خانواده درون دست خط مشهد هستند، اظهار کرد: تصمیم بر این شده که تا پس از حضور خانواده ایشان در مشهد داخل خصوص زمان برگزاری مراسم تشییع تصمیم گیری شود.

وی دنباله داد: داخل این غرض گیری تیمار حفظ کردن سلامت مردم مورد ابرام قرار اندوهناک و هم مجلسی برگزار شود که در شان لله باشد.

انتهای پیام